SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 15 THÁNG 12

Tháng Mười Hai 26, 2019 2:37 chiều

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 15 THÁNG 12

 1. THÀNH PHẦN

– Ban giám hiệu

– GV tổ 1, 2, 3 điểm trường B

 1. THỜI GIAN

Từ 14 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2019

 1. NỘI DUNG
 2. Nghe đ/c Hoa trình bày thiết kế môn Toán

Bài 39: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số  (tiết 1)

 

 

 1. Mục tiêu

– Biết chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp: có dư và không có dư; trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.

 1. Chuẩn bị

– Thẻ có ghi sẵn nội dung

III. Tiến trình

 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Chơi trò chơi “ Tìm nhà”

Tìm thẻ có nội dung thích hợp với phép tính trong ngôi nhà.

Ví dụ:  41: 3                        69:7                82:2

– Cô thấy các nhóm đã chơi rất tốt trò chơi này.

– Để chơi được tốt như vậy các con phải làm gì ? ( Biết chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số – không có dư và có dư )

– Vậy phép chia số có ba chữ số cho số 1 chữ số thì như thế nào? Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: “Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số” ( Tiết 1)

– GV ghi tên tên bài –  HS viết vào vở

– HS đọc và nhớ mục tiêu

 

 1. Nói cho bạn nghe cách đặt tính rồi tính:

a, – HS đọc hiểu cách đặt tính và cách chia

648:3

– HS nêu được cách đặt tính và tính

– HS tóm tắt cách thực hiện chia

b, HS tự thực hành chia và trao đổi theo cặp phép tính 560:8

=> HS rút ra cách chia số có 3 chữ số cho số 1 chữ số ( không có dư và thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị )

 1. Nói cho bạn nghe cách đặt tính rồi tính:

a, – HS đọc hiểu cách đặt tính và cách chia

632:7

– HS nêu được cách đặt tính và tính

– HS tóm tắt cách thực hiện chia

b, HS tự thực hành chia và trao đổi theo cặp phép tính 236:5

=> HS rút ra cách chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (có dư)

 1. Các ý kiến đóng góp bổ sung cho thiết kế

– Đ/c Loan: thay mục 2-b ( HĐCB) từ hoạt động cặp đôi sang hoạt động cá nhân .

– Đ/c Lan Anh: thay mục 3-b ( HĐCB) từ hoạt động cặp đôi sang hoạt động cá nhân .

* Toàn bộ các đ/c có mặt đều nhất trí nói ngay điều chỉnh vào đầu tiết học và viết rõ trên góc bảng để học sinh biết.

* 100% các đ/c nhất trí theo hướng điều chỉnh trên.

III. Đ/c Hoa dạy theo giáo án đã được góp ý điều chỉnh tại lớp 3B3.

 

 

 1. Nhận xét sau dự giờ

– Tiết dạy diễn ra nhịp nhàng

– Học sinh được tham gia tất cả các hoạt động

– Học sinh biết đánh giá nhận xét mình và bạn

– Tất cả các đồng chí trong tổ 1, 2, 3 điểm trường B nhất trí với điều chỉnh bổ sung là phù hợp với học sinh và các điều kiện hỗ trợ lớp 3B3

 1. Chuẩn bị cho tiết dạy buổi sinh hoạt sau của đ/c Phương lớp 3B1

 

2 1